درباره ما

 

سمالا، اولین و بزرگترین مرجع تخصصی فضای مجازی در استان سمنان
امروزه تلفن همراه، به عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین، در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزء لاینفک مناسبات روزمره محسوب می شود؛ به طوری که می توان ادعا کرد برای بسیاری از افراد، زندگی بدون آنامکان پذیر نیست یا دست کم مطلوبیتی ندارد .نفوذ کاربرد تلفن همراه در شئون زندگی، پدیده ای جهانی است و در جامعه ما، با وجود فروکش کردن تب اولیه استفاده از آن، مقبولیتش به حدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی این فناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه می دارد. از زمانى گوشی تلفن همراه نیز وارد زندگی شد اینترنت نیز ورود بیشتری در فضاى زندگى انسان داشته تا به امروز ٬ على رغم تمام محاسن ومزایاى آن ٬ یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر خانواده ها تحمیل نموده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده ٬ بسیاری از والدین فرصت ٬ امکان و یاتوان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود
اخلاق و هویت کودکان منحصر به فضای واقعی و زندگی اول نیست بلکه در زندگی دوم و فضای مجازی نیز مورد نیاز است و نمی توان از آن غفلت کرد. این روزها که بیش از پیش شاهد حضور و فعالیت کودکان در فضای مجازی و تغییر رفتارهای آنان هستیم، شاید نیاز باشد که نگاهی جدی تر به فضای مجازی داشته باشیم.

فضای مجازی به رغم همه کاربردها و نکات مثبتی که در خود دارد، دربرگیرنده آثار منفی و تهدیدکننده ای هم هست؛ به خصوص به موازات سن و عدم آگاهی می‌تواند آسیب‌ها متعددی را متوجه کودکان سازد.

بی‌صداقتی، فریب و دروغ، کاهش نوعدوستی و خیر خواهی، عدم رعایت حقوق و احترام دیگران، کاهش عزت نفس، کمرنگ شدن هویت های ملی و اجتماعی را می توان از جمله پیامدهای منفی و مخرب فضای مجازی درنظر گرفت.

آنچه اولویت دارد این است که به جای برخورد سلبی با این مساله بررسی و ریشه یابی مشکلات و پیش گرفتن راه حل های اصلاحی مسلما نتایج بهتری در بر خواهد داشت.

در این راستا ضرورت دارد سیاستگذاران و برنامه ریزان به عنوان بازیگران فعال در عرصه جهانی و با اتخاذ تدابیر لازم، هوشمندانه و به صورت مستمر با رویکرد محققانه به این امر نگاه کرده و با استفاده از امکانات و فرصت های ایجاد شده شرایط تقویت و گسترش اخلاق و هویت کودکان اجتماعی را برای افراد جامعه فراهم نمایند.

دکمه بازگشت به بالا